Javne nabavke

I izmena i dopuna plana rada za 2024

Datum objave: 2024-04-02

I izmene i dopune plana rada za 2024 možete preuzeti ovde

Izmena plana nabavki za 2024 na koje se ne primenjuje zakon

Datum objave: 2024-04-02

Izmene plana nabavki za 2024 na koje se ne primenjuje zakon možete preuzeti ovde

Javni poziv - usluge turističkih vodiča-2024

Datum objave: 2024-04-02

Javni poziv - usluge turističkih vodiča za 2024. godinu možete preuzeti ovde

Realizator aktivnosti na projektima u turizmu - Sektor za promocije

Datum objave: 2024-03-26

Realizator aktivnosti možete preuzeti ovde

Program rada za 2024. godinu

Datum objave: 2024-01-15

Program rada možete preuzeti ovde

III IZMENA I DOPUNA PROGRAMA RADA ZA 2023

Datum objave: 2023-10-10

III izmenu i dopunu programa rada možete preuzeti ovde

Tehnički sekretar u Sektoru za pravne, kadrovske, administrativne poslove, javne nabavke i finansijsko računovodstvene poslove

Datum objave: 2023-06-20

Tekst oglasa možete pogledati ovde

Program rada za 2023. godinu

Datum objave: 2023-05-31

Program rada možete preuzeti ovde

Izveštaj o radu Turističke organizacije Beograda za 2022. godinu

Datum objave: 2023-05-31

Izveštaj možete preuzeti ovde

Javni poziv - Prevoz i smeštaj

Datum objave: 2023-05-05

Javni poziv

Javni poziv - Usluge turističkih agencija radi obezbeđenja usluge prevoza i hotelskog smeštaja u inostranstvu

Datum objave: 2023-04-05

Javni poziv

Oglas za radno mesto - Informator u TIC-u

Datum objave: 2023-03-27

Tekst oglasa

Javni poziv - Usluge turističkih vodiča

Datum objave: 2023-03-06

Javni poziv

OPŠTI AKTI

Datum objave: 2022-11-15

2. Izmena Plana javnih nabavki TOB za 2022.

2. Izmena i dopuna Plana nabavki TOB za 2022.- Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

FINANSIJSKI PLAN 2022

I Izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

II Izmena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

III IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2022.

III IZMENA PLANA J.N. ZA 2022.

III IZMENA PROGRAMA RADA 10.08. 2022

IV IZMENA I DOPUNA PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Pravilnik o bl uredj. post. javne nabavke 14.01.2021_ (00000002)

Izveštaj o radu Turističke organizacije Beograda za 2021.godinu

Pravilnik o oranizaciji i sistematizaciji poslova u TOB 2018 nov

USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATERA I USLUGE POMOĆI TURISTIMA

Datum objave: 2022-05-20

Javni poziv

Usluge agencija za promociju i logistiku

Datum objave: 2022-05-04

Partija 1 Usluge agencija za promociju i logistiku- Promocija turističke ponude Beograda u Ankari, 25.05.2022. godine

Javni poziv

Contract notice

Partija 4 Konferencija za pripadnike grčke turitičke privrede i medije u Solunu, u okviru Međunarodnog sajma turizma „Philoxenia 2022.“, novembar 2022. godine

Javni poziv-JAVNI NARUČILAC

 

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ZAKUP OPREME ZA MANIFESTACIJE

Datum objave: 2022-04-07

Javni poziv