VALUTA

U Srbiji je zvanično platežno sredstvo dinar, oznaka RSD.

Novac možete da zamenite u svim bankama i poštama, kao i ovlašćenim menjačnicama.

Metalni euri se ne mogu promeniti.

Dinar se izdaje u apoenima od 10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000.

Važeći kurs možete da proverite na adresi Narodne Banke  www.nbs.rs