Akademski park

Akademski park, nazvan po brojnim fakultetima i institucijama kulture, mesto je okupljanja mladih. Kroz istoriju Beograda menjala se namena ovog prostora: u vreme rimskog Singidunuma tu su se nalazile terme – javna kupatila, u doba austrijske vlasti u Beogradu, u 18. veku, bio je namenjen za vojne vežbe, a u 19. veku ovaj prostor postaje poznat pod imenom Velika pijaca.

Konačni oblik, park i trg dobili su tek 1930. godine, nakon ukidanja pijace, podizanja ograde i postavljanja spomenika, velikanima naše nauke u parku: naučniku, lingvisti i prvom srpskom ministru obrazovanja, Dositeju Obradoviću, velikom geografu i antropologu, jednom od osnivača beogradskog univerziteta, Jovanu Cvijiću i najvećem balkanskom botaničaru, Josifu Pančiću.