Pedagoški muzej

Zdanje u kome se nalazi Pedagoški muzej, podignuta je oko 1840. godine, kao porodična kuća Cvetka Rajovića, upravitelja Beogradske varoši. Zgrada koju je projektovao prvi državni inženjer u Srbiji – Franc Janke, danas je spomenik kulture.

U njoj je od druge polovine 19. veka radila Prva beogradska realka. Danas stalna muzejska  izložbena postavka “Deset vekova srpske škole” na pregledan i pristupačan način, putem originalnih predmeta, dokumenata, fotografija i knjiga, posetioce upoznaje sa istorijom škola kod Srba od 9. do početka 20. veka.