Muzeja Srpske pravoslavne crkve

U stalnoj postavci Muzeja Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u zgradi Patrijaršije, izloženi su predmeti od neprocenjive verske, kulturne i umetničke vrednosti koji prikazuju istorijat Srpske pravoslavne crkve, od Stefana Nemanje i Svetog Save do novijih dana. Muzejska zbirka sadrži najvredniju kolekciju rukopisnih i štampanih crkvenih knjiga, stare srpske gravire, odežde, sakralne predmete od metala, drveta, kosti, sedefa i kože, votivne darove, crkveni vez, pečate, istorijska dokumenta i portrete crkvenih verodostojnika.

Među najznačajnije eksponate spada plaštanica kralja Milutina (kraj 13. i početak 14. veka), odore svetog kneza Lazara, mitra Katarine Kantakuzine, pohvale monahinje Jefimije, povelje cara Dušana, kivota svetog Stefana Dečanskog iz 1343. godine, povelje Vuka Brankovića i Dečansko apokrifno jevanđelje iz 13. veka.