Etnografski muzej

Iz Narodnog muzeja se 1901. godine u posebnu zgradu, poklon Stevče Mihajlovića, preseljava etnografska zbirka. Prva stalna postavka sakupljenih predmeta tradicionalnog blaga, sa čitavog područja Balkanskog poluostrva, otvorena je 1904. godine. Danas je stalna izložba – ,,Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku”, raspoređena na tri nivoa zgrade Etnografskog muzeja.

U prizemlju su izložene svečane narodne nošnje i predstavljen život na saborima, koji su se u prošlosti održavali ispred crkava i manastira. U središnjem delu smeštena je Dečanska česma – simbol Muzeja. Drugi nivo postavke vezan je za izradu tkanina, a treći se odnosi na kulturu stanovanja.