Arhiv Srbije

Zgrada Arhiva Srbije podignuta je 1928. godine u duhu monumentalnog akademizma prema projektu ruskog arhitekte Nikolaja Krasnova. Arhivska građa podeljena je prema vremenu nastanka na dve osnovne arhivske celine, stari i novi period. Najstariji fondovi potiču iz 19. veka. Samo jedan fond i neki pojedinačni dokumenti nastali su ranije. Stari period uglavnom obuhvata arhivsku građu nastalu do Drugog svetskog rata, a novi, iz vremena okupacije i Narodno oslobodilačkih ratova, 1941–1944. godine, i posleratnog razvoja, kao i građu zadružnih organizacija i radničkog pokreta. Najveći broj fondova svrstan je u Kategoriju arhivske građe od izuzetnog i velikog značaja, a najstariji dokument je Dečanska povelja iz 1330. godine.