Arheološki lokalitet Vinča

U Vinči, dvadesetak kilometara od centra Beograda, danas se nalazi arheološki lokalitet Belo brdo. Autor prvih arheoloških istraživanja u Vinči u prvoj polovini 20. veka bio je Miloje M. Vasić – prvi srpski školovani arheolog. Prikazao je svetu lepotu nalaza vinčanske civilizacije, koji su odjekunuli kao prvorazredna senzacija. Zahvaljujući nalazima iz neolitskog perioda, pre svega antropomorfnim figurinama, Vinča je zauvek ucrtana na mapu svetske kulturne baštine.

Izloženi predmeti u muzejskoj postavci na arheološkom lokalitetu ilustruju život ovog neolitskog naselja. Bogatstvo nalaza, potvrđuje da je ono bilo jedno od glavnih središta trgovine i zanatstva tog doba. Vinčanci su na ovom mestu boravili punih hiljadu godina i to od 5200. do 4600. godine stare ere. Živeli su u kućama podignutim pravilnim sistemom gradnje u nizovima, bez dvorišta i okućnica. Kustos Muzeja grada Beograda i domaćin arheološkog nalazišta, stručnom pričom približiće posetiocima život u ovoj „metropoli“ najranije evropske civilizacije.