SARADNJA TOB I OPŠTINE STARI GRAD U OBLASTI TURIZMA

04. 11. 2020.

Direktor Turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović, sastao se danas sa predsednikom gradske opštine Stari grad, Radoslavom Marjanovićem, i pomoćnicom sekretara u Sekretarijatu za kulturu, Gordanom Goncić, radi dogovora o zajedničkim programskim aktivnostima u oblasti turizma do kraja tekuće i u narednoj godini.

Na sastanku je istaknuto da se najznačajnije turističke atrakcije i lokacije, kao i institucije kulture nalaze na prostoru opštine Stari grad, zbog čega je saradnja TOB sa ovom gradskom opštinom od izuzetnog značaja za turizam grada. Takođe, najveći broj gradskih manifestacija kao i onih koje organizuje Turistička organizacija Beograda se odigrava na prostoru opštine Stari grad.  

„Saradnja TOB i GO Stari grad će se u narednom periodu intenzivirati u oblasti organizacije manifestacija na teritoriji ove opštine, i to većeg broja manjih manifestacija na različitim lokacijama, u čemu bi ključnu ulogu imala i Ustanova kulture Parobrod.“, rekao je Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda.

„U fokusu će biti i „oživljavanje“ nekih do sada manje posećenih i zanemarenih prostora i lokacija, i stavljanje istih u funkciju turizma. U pitanju su nove, rekonstruisane ili obnovljene zone gradske opštine Stari Grad“, dodao je Radoslav Marjanović, predsednik GO Stari grad.