PROMOCIJA BEOGRADA U SOFIJI

09. 06. 2022.

Na poslovnom događaju u Sofiji, Turistička organizacija Beograda i Turistička organizacija Srbije predstavile su turoperaterima i novinarima ponudu za turiste iz Bugarske u ovoj sezoni.

Ambasador Republike Srbije Zeljko Jović je u pozdravnom obraćanju istakao ulogu turizma u približavanju naroda i skrenuo pažnju na značaj turističke razmene za ukupan BDP obe zemlje.

Zamenik ministra turizma Bugarske Irena Georgijev posvetila je veliku pažnju radnom sastanku ministara turizma obe države koji su razgovarali o mogućnostima pravljenja boljeg ambijenta kako bi se povećao broj dolazaka turista iz Bugarske u Srbiju i obratno.  

Predstavnik Turističke organizacije Beograda Saša Stevanović je u prezenatciji naše prestonice za bugarske goste uz najprepoznatljivije znamenitosti Beograda poseban fokus stavio na manifestacije među kojima su DŽez festival, FEST, Bir fest i druge, kao i izuzetno bogatu i rastuću gastronomsku scenu našeg grada.

Broj gostiju iz Bugarske u Beogradu je prema poslednjim statističkim podacima u porastu za 32%, dok je broj noćenja povećan za 31% u odnosu na prošlu godinu. Između Sofije i Beograda postoji dobra avio konekcija sa tri direktna leta nedeljno.

Veliku pažnju turoperatera je privukao brzi voz između Beograda i Novog Sada, koji će jedan od najvećih bugarskih turoperatera Bohimia uskoro uvrstiti u svoje programe za Srbiju. Nakon prezentacija usledili su poslovni sastanci predstavnika turistčke ponude Beograda i Bugarske.