Obilazak turističkih lokacija na prostoru gradske opštine Surčin

24. 10. 2020.

Predstavnici Turističke organizacije Beograda i Sekretarijata za privredu su u saradnji sa Turističkom organizacijom Surčina u petak, 23. oktobra 2020. godine obišli lokalitete na ovoj opštini koji su dostupni posetiocima u novim okolnostima nastalim usled pandemije virusa korona.

Obilaskom su obahvaćeni najznačajniji turistički lokaliteti na prostoru opštine Surčin: ribnjak ,,Bečmenska bara“ u Bečmenu, Bojčinska šuma, etno kuća ,,Stajkov“, Nautičko selo ,,Biser“, manastir Fenek, ,,Ergela Bulić“ i vinarija ,,Majetić“, koji su deo programa za celodnevne posete Surčinu. 

„Turistička organizacija Beograda i Sekretarijat za privredu su u obilasku GO Surčin dogovorili promociju turističke ponude Surčina koja je raznovrsna i kompletna. Takođe, dogovorili smo i kanale za promociju turističke ponude kao i projekte koji bi trebalo da je učine prepoznatljivom u okviru turističke ponude grada.“, rekao je Miodrag Popović ovom prilikom.

U okviru aktivnosti na razvoju turizma, obogaćivanju i promociji turističke ponude Beograda kao i izradi Programa rada za narednu godinu, Turistička organizacija Beograda će obići turističke lokacije na teritoriji svih gradskih opština. Obilasci i sastanci će biti realizovani u saradnji sa gradskim opštinama, lokalnim turističkim organizacijama i saradnicima zaduženim za oblast turizma.