VOZOM

Razgranata mreža železničkog saobraćaja povezuje Beograd sa svim krajevima Evrope, dnevnim i noćnim vozovima. Železnice Srbije omogućavaju različite komercijalne povlastice:

Inter Rail

Euro Domino

Railplus

Balkan Flexipass

Easy Travel Card

Euro<26

City Star

Jedinstvena balkanska tarifa

Železnice Srbije, www.zeleznicesrbije.com

Call center: +381 11 360 28 99