BRODOM

Beograd je grad dve reke, Dunava i Save. Poslednjih godina, krstarenje turističkim brodovima evropskih kompanija koje organizuju krstarenja Dunavom do Beograda, doživljava punu ekspanziju. Modernizovano i tehnološki opremljeno putničko pristanište sa pratećim sadržajima  Luke Beograd – na Savi, radi punim kapacitetom. www.lukabeograd.com

Kada brod pristane, putnicima se duž obale, na uskom keju, ukazuje dugačka niska zgrada, koju Beograđani popularno zovu Beton hala, napravljena nekada davno za lučki magacin. Danas su u tom prostoru smešteni brojni ugostiteljski i turistički sadržaji.