AUTOBUSOM

Redovne autobuske linije povezuju Beograd sa svim delovima Srbije. Međunarodne autobuske linije saobraćaju do susednih zemalja i većine evropskih zemalja. Beogradska autobuska stanica, www.bas.rs

Šalter sale +381 11 2636 299

Telefonske informacije i rezervacije (zemlje bivše Jugoslavije), tel.+381 11 2636 299,+381 2622 526

Međunarodne karte tel.+381 11 2627 146, +381 11 2180 377

Prodaje karata: 00:00 – 24:00

Ogranak Basturist , Železnička 4, tel.+381 11 26 38 982, +381 11 66 58 759

Ogranak Basturist, Maršala Birjuzova 2 – 4, tel. +381 11 2180 377, +381 11 2622 526