Легат Петра Лубарде

Легат Петра Лубарде отворен је у обновљеној вили на Дедињу у којој је живео утицајни сликар, који је значајан број дела завештао Београду. Петар Лубарда један је од најзначајнијих уметника ових простора који је својим стваралаштвом обележио и одредио токове сликарства друге половине 20. века. Осим Лубардиних слика, цртежа и графика у Легату је изложен и део намештаја и библиотеке, уметников радни сто, штафелај и део архивске грађе (писма, белешке, скице, лична документа и породичне фотографије).