Архив Србије

Зграда Архива Србије подигнута је 1928. године у духу монументалног академизма према пројекту руског архитекте Николаја Краснова. Архивска грађа подељена је према времену настанка на две основне архивске целине, стари и нови период. Најстарији фондови потичу из 19. века. Само један фонд и неки појединачни документи настали су раније. Стари период углавном обухвата архивску грађу насталу до Другог светског рата, а нови, из времена окупације и Народно ослободилачких ратова, 1941–1944. године, и послератног развоја, као и грађу задружних организација и радничког покрета. Највећи број фондова сврстан је у Категорију архивске грађе од изузетног и великог значаја, а најстарији документ је Дечанска повеља из 1330. године.