Архив Југославије

Архив Југославије смештен је у здању некадашњег Дома краља Александра за средњошколску омладину, изграђеном 1933. године. Архив чува архивску грађу из периода Краљевине Југославије, из периода социјалистичке Југославије и личних фондова и збирки.