Војни музеј

Војни музеј у Београду смештен је у комплексу Београдске тврђаве, у здању подигнутом 1924. године за потребе Војногеографског института. Сталном поставком представљени су сви историјски периоди и догађаји националне историје и културе. Изложени су најразноврснији примерци оружја, војне одеће, униформи, застава, одликовања, фотографија и уметничких дела, као и оригинални предмети који су припадали одређеним историјским личностима. Посебну атракцију на спољном простору око Музеја, представљају изложени топови из 18. и 19. века, тешка оружја из Првог и Другог светског рата, против-авионски и бродски топови, партизански чамци и друго.