ХОТЕЛ СРБИЈА

Хотел Србија се налази у насељу Шумице у непосредној  близини исто- именог парка у Устаничкој улици. Умирујући и пријатан крај ће вам се одмах  допасти.  Оно што локацију чини још атрактивнијом је близина ауто пута што олакшава долазак до хотела а уједно омогућава добру по- везаност са сајмом, аеродромом  и београдском  ареном. Као хотел великог капацитета, погодан је за конгресни туризам, а спреман је да испрати сва дешавања са великим бројем учесника укључујући спортске манифестације  и припреме спортиста при чему непосредна близина спортског центра „Шумице“ отвара изузетне могућности. Такође је погодан за пословне људе и транзитне путнике.