Изложба Београд: двадесетe годинe двадесетог века

16. 04. 2024.

Завршетак Првог светског рата и проглашење Београда престоницом нове југословенске државе 31. децембра 1918. године најавили су нови, веома динамичан период у развоју града. Наступа време обнове, демографског, привредног и културног успона. Двадесетих година XX века Београд доживљава велики популациони раст и постаје средиште и најдинамичнија урбана целина нове државе.

Изложба Београд: двадесете године двадесетог века приређује се у намери да се на пријемчив начин омогући боље сећање и упознавање са Београдом од пре једног столећа, времена у којем су постављени темељи велеградском изгледу и атмосфери нашег главног града. За сагледавање што потпуније слике о развоју и животу Београда у једној од кључних деценија у његовом развоју, у првом реду је коришћена богата грађа Историјског архива Београда: писма, уговори, различита документа, архитектонски нацрти, фотографије, цртежи, мапе, прогласи итд. Презентовани материјал одабран је из тридесетак архивских фондова и збирки и нуди увид у разнолике теме: од пулсирања политичких догађаја, одржавања локалних избора и уређења града, преко урбанизације, уметничких и културних манифестација, развоја индустрије, привреде, здравства, саобраћаја, школства, спорта и туризма, па све до увида у социјалне прилике и свакодневни живот становништва. У одабиру архивске грађе примат је дат новооткривеним или мање познатим документима или фотографијама.
 
Сав материјал је приказан на 34 изложбенa паноа, а изложбу прати и богато илустровани каталог.
 
Изложба се може погледати у главном холу Југословенске кинотеке (Узун Миркова 1) од 16. до 22. априла 2024, од 10 до 20h.